Учитељ

А - = БдАСНИК

| УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ.

_ ОДГОВОРНИ УРЕДНИК _ оста Детвовик, |

УЧИТЕЉ.