Учитељ

|

ОРГАН УЧИТЕЉСВОГ УДРУЗЕЊА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИК

УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

оста ЛЕТРОВИЋ .

УЧИТЕЉ.

аб ' . | +) Ц =“ БК:

СВЕСКА 8А СЕПТЕМВАР

ГОДИНА УШ. |

БЕОГРАД, ШТАМПАНО У КРАЉ.-СРПСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ

1889.