Учитељ

УЧИТЕЉ

Ћ М • БРРАН УЧЗИТЕЉОЊОГ УДРУЖЕЊА

5 % ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

З,

и ВААСНИК И ИЗДАВАЛАЦ

| УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Коста ЛДЕТРОВИЋ .

Бе УЧИТЕЉ.

ГОДИНА 6

,

БЕОГРАД. ШТАМПАНО У КРАЉЕВСКО-СРПСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ,

1890.