Учитељ

РА Ни ОРГАН УЧИТЕЉСНОГ УДРУФЊВЕЊА

ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЛАЦ

УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ОАГОВОРНИ УРЕДНИК

ОСТА | ЛЕтРовиЋ 6

УЧИТЕЉ.

СВЕСКА ЗА ЈУНИ И ЈУЛИ

ГОДИМА 12.

#

БЕОГРАД.

ШТАМПАНО У БРАЉЕВСЕО-СРПСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ

1890.