Учитељ

ИТЕЉ

ј

| |

ОРГАН УЧИТЕЉСНОГ УДРУФЊЕЊА

ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

__БлАСНИК_М_ИЗДАВАЛАЦ

УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

А

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Милош јелицки,

УПИТЕЉ.

СВЕСКА ЗА НОВЕМБАР

годимаА 1%.

ЖЕ ње = у и итал

Пан 6 —- Ре 6————--

БЕОГРАД.

ТАМПАНО у БРАЉЕВСКО-СРИСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ

1890.