Учитељ

[Ба Ен

<=

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО-ЕЊИЖЕВНИ ЛИОТ, ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

СВЕСКА 1—10. — ГОДИНА Х!.

———ре—————

власник и ИЗДАВАЧ

УЧИТЕЉСОКО УДРУЖЕЊЕ

——вв=——

УРЕЂИВАЧЊИ ОДБОР:

Урош Благојевић, Светозар Вучовић, Станиша Станишић, учитељи У БЕОГРАДУ, Михаило Стевановић, УЧИТЕЉ У ПОЖАРЕВЦУ

и

УРЕДНИК Д. У. ПУТНИКОВИЋ

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД

ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1892