Учитељ

СВЕСКА 8. — БЕОГРАД 1892. АПРИЛА — ГОДИНА Х!.

МАЛА А АЊА ЛА ЉКЊЉАЉАЉЉАЉЉА А АДЛАЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛАЉАА ЛАЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛАЉАЉА ДАЛА АЛ.

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО-КЊИЖЕВНИ ДИС7

ЛАЛА АЛА А ЉАММАЉЉАЉАЉА, ЛАЛЛАЛАЛЛЛАЛЛАЉАА, ЛАЛА ЛА ЛАА А МАМА

НОВА ШКОЛА

И РЕОРГАНИЗАЦИЈА НАШИХ основних и СРЕДЊИХ ШКОЛА.

—ењ———

„Пазв тап Фе УЏаћгћеј; зећећ жоНе, ппа деп Млшћ ћађе г то Апре ха Б|скеп, зејте 1ећ уогаџз, чпд гесћпе апр зје ђе! једет УуУоге, даз зећ зареп чегде... Ј. 6. Јејћће,

(СВРШЕТАК).

П.

Према. нашем данашњем уређењу, основне се школе деле у ниже, више и продужне. Ниже основне школе су прелаз из Аомаћег и почетак школског васпитања. По свршетку ниже основне школе ученици прелазе у средње школе у којима се ово васпитање продужује—или бар то би требало— и завршује. Ну то у великој већини случајева није могуће, као што је једном и напред споменуто. За то је правилно, да они, којима, је то немогуће, пређу у вишу основну школу, која у маломе има да учини, што код мањег броја ученика врши средња школа. Али у недостатку ових виших школа, законодавац се постарао да продужна школа још у мањем замени вишу основну и средњу школу, што је готово немогуће постићи. За то је и наша скромна жеља, да се продужна школа с обзиром на горње укине. Ну ипак све дотле не, док се не буде дотле успело, да поред сваке ниже има и виша основна, школа, како би ученици, који не прелазе у средње школе могли у њима довршити своје школско васпитање. А кад је то урађено, онда треба да дође продужна, школа, дакле после свршетка, више.

УЧИТЕЉ , 41