Учитељ

| ПЕДАРОШШКО-ЕЊИКЕВЕИ ЛИСТ. | ОРГАН У ЧИТЕЉСКОГ У ДРУЖЕЊА | Е

СА СВЕСНА — ГОДИНА · Хи.

ДЕЦЕМБАР “. 1809.

а ен њ | ~

ВИАСНИК. и“ ИЗДАВАЧ. .

| УЗИТЕЉСКО улРтИЊЕ

- 1 Њ УРЕЋИВАЧКИ ОДБОР: “ Мих. Зовић, Урош Благојевић, Свет, Вучовић, Д. 4 (Соколовић - · __УЧИТЕЉИ У ИЕ у

| ЊЕ У) УРЕДНИК у > А Ј/. ЛУТНИНОВИЋ.

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД |

АНА ШТАМПАРИЈА ЕРАЉЕВИНЕ "СРБИЈЕ 5 1