Учитељ

ПЕДАРОШКОКЊИЖЕ ВН и ЛИСТ _ОРТАВ У ЧИТЕЉСКОГ ЈАРУЖЕЊА.

5. СВЕСНА - ГОДИНА ХИ. | О ДАЖИУЋ 1398. ВЛАСНИВИ ИЗДАВАЧ 1055 УДРУЖЕЊЕ

УРЕЂИВАЧЊИ ОДО: Мих. Јовић, Урош Благојевић. Свет. Вучовић, А. ]. Соколовић

УЧИТЕ, ЉНУ БЕОГР АДУ ке НЕ дник Д. Ј. ПУТНИКОЗИЋ

УЧИТЕЉ У Б ОГРАДУ о жафе е вв ==

БЕОГРАД ЈИТАМПАТИЈА СМЕРА. К. ТАНАСКОВИКА до. дезијске чесме

7 ј 1592.