Учитељ

„ |РИНИ ЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКОКЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

7 СВЕСНА __ ГОДИНА ХН.

МАРТ 1598.

<—>———————

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЧ

УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

> еУРЕЂИВАЧЊНИ ОДБОР: Мих. Јовић, Урош Благојевић, Свет. Вучовић, Д. Ј. Соколовић

УЧИТЕЉИ У БЕОГРАДУ и

УРЕДНИК Д. ). ПУТНИКОВИЋ

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

"ње евк-———————

БЕОГРАДА Л ШИТАМПАРИЈА ПЕТРА К. ТАНАСКОВИЋА ДО ДЕЛИЈСКЕ ЧЕСМЕ 1598.