Учитељ

7 |

учите

ПЕДАГОШКО-ЕЊИЖЕВНИ лИот Кран ИН

10 СВЕСКА. – ТОДИНА ХП..

ЈУНИ 1898.

ВЛАСНИК и ИЗДАВАЧ

УЧИТЕЉСКО УДЕРВЕЊЕ 2

ве

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: Мих. Јовић, Урош Благојевић, Свет. Вучовић, . бетон УЧИТЕЉИ У БЕОГРАДУ. – УРЕДНИК Д. ]. ПУТНИКОВИЋ

__УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

~ бо о ји

_ БЕОГРАД

ЕРАЉЕВСКО- СРПСКА ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА 1898.