Учитељ

| | – | | 1 овЕСКА _ година хи СЕПТЕМБАР | 1898.

ВЛАСНИК и ИЗДАВАЧ

уеита љОко ТаРРЕЕВЕ

пр еи--

УРЕЂИВАЧКИ. ОДБОР = Ст Станишић, в. Јовановић, Јов. ЊЕ Јовановић, Стев М

учитељи У а

У РЕДНИ

ЊЕ. о. К о Ји ко

УЧИТЕЋ У | Ма

_ БЕОГРАД : АДИКАЛНА ШТАМПАРИЈА Во 60