Учитељ

ИЕ

74 / Е: Х Уа У

1.

РЕМ Аа венеи Мр а И

њо

тај

ПЕДАГОШКО-КЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА.

10 СВЕСКА, — ГОДИНА ХИ.

ТУ МИ. 1894. у

—-–-—

[ ) ) власник и издавач

УЧИТЕЉСОКО УДРУЖЕЊЕ

ИН

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР:

Л. Ј. Обрадовић, Ст. С. Станишић, Мих. Станојевић, Јован П. Јовановић учит. у БЕОГРАДУ, Ђ. Јовановић учит. у ПАРАЋИНУ.

= И

УРЕДНИК 5 лколић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД ПАРНА РАДИКАЛНА ШТАМПАРИЈА 1894.