Учитељ

6 СВЕСНА 2. — БЕОГРАД 189%. ОКТОБАР — ГОДИНА ХМ.

УЧИТЕЉ

_ПЕДАТОШКО- КЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ИДЕАЛНО ПРЕДАВАЊЕ

пр И ен

У енглеском педагошком журналу „Јоштаја!. Едисапоп“ (1892, Ж 5) штампао је Е. Р. Нисћв чланак Карантеристика идвалнога предавања, у коме је покушао у двадесет тачака Формуловати оне ошште захтеве, што их наставник мора имати на уму независно од предмета, о коме се предаје. Ми ћемо ове захтеве изнети читаоцима „Учитеља“ онако, како их је извела позната у руској педагошкој књижевности Е. Странољупска, у журналу Образовање.

|. Свако предавање мора имати јасно одређен задатак, т. ј. учитељ мора, почињући предавање, јасно знати шта жели њим да достигне. Ово је тако позната истина, да је не би требало нарочито ни наглашавати кад се, на жалост, не би врло често дешавало, да на просто питање, шта је сврха извесном предавању, добијамо неодређен и колебљив одговор. Васпитавање је тежак посао; за њ се хоће много енергије и од стране учитеља и од стране ученика. Много се напрезати, не знајући управо за што, са свим је неупутно. Учитељ, који простодушно верује да му је једини задатак спремити ученике за испит, не заслужује, разуме се, нимало симпатије, али ипак се за њега може рећи с потпуним уве-

УЧИТЕЉ 6