Учитељ

УЧИТЕЉ

ПЕДАТОШКО-КЊИЖЕЗНИ ДИСТ ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

ГОДИНА ХТУ. (аса псе 2» 4 45)

5 ка

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЧ

УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

А

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР:

Ђока Ивковић, Н. М. Чолаковић, Д. Ј. Путниковић, Ст. Ј. Николић, Срећко Стевановић, учитељи у Београду

И

УРЕДНИК М. Љ. ВЕЛИЦКИ,

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

У прритсе ула с РВ Ека ~

МУ

нова ава во + –-

БЕОГРАД

ШТАМПАРИЈА ПЕТРА К. ТАНАСКОВИЋА, ДО ДЕЛИЈСКЕ ЧЕСМЕ | 535.