Учитељ

| )

СВЕСКА 2. — ВЕОГРАД 1895. СЕПТЕМБАР — годинА Ху.

УЧИТЕЉ

ПЕДАТОШАОКЊИЖЕНИ ДИСТ

ДРУГА ПОТРЕБА УЧИТЕЉСКА

Дајте сталност учитеља, да би они једном данули душом од честог сељакања, и дане би од тога редовно патила школа и настава! Тај глас чује се непрестано у последње време. И у првом броју овог листа истакнуто је то као прва потреба. Питање ово није ново, али је савремено и „гореће“ све дотле, докле се повољно не реши и не скине с дневног реда. Зато ћемо ми тај глас непрестано истицати иако знамо, да је до сад то био само глас „вапијућег у пустињи“, и ако знамо да данас у Србији није сигуран и за дуже време сталан у свом положају нико, од првог министра до последњег практиканта или послужитеља државног. Јер тој болести мора се једном наћи лека.

Докле се, пак, томе не нађе лека, докле се томе не помогне, ми тражимо лека другој једној невољи, која, долази одмах на друго место, која је такође тешка и врло штетна како по учитеље тако ипо основну школу нашу, а која се лакше може отклонити.

Та друга невоља је: што се распоред учитељски не свртштава на време.

И заборавили смо већ, да ли је и кад је било то, да распоред учитељски буде готов почетком августа и

УЧИТЕЉ 5