Учитељ

и

_ УЧИТЕЉ _

Па ама ки Е лист ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

__ ГОДИНА ХУ (ОЕВЕОВЕЈМ 1—20)

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЧ. ||:

УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ.

——=__—_

_ УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР:

Ђона Ивковић, Н. М. Чолаковић. |

1 < з и љо»

УРЕДНИК

М. љЉ. ВЕЛИЦКИ,

ТУЧИТЕЉ У БЕОЕРАДУ 5

ВВ РРА А

ШТАМПАРИЈА ПЕТРА К. ТАНАСКОВИЋА, ДО ДЕЛИЈСКЕ ЧЕСМЕ воев. ;