Учитељ

СВЕСКА 16. :___— БЕОГРАД 1896. АПРИЛ — година ху.

ПЕДАТОШКОКЊИЖЕВНИ ЛИСТ

РАЗВИТАК ДУШЕ

од ТТЕЉМОА СЕЛЖЕ-ЈА.

ПРЕВОД С руског ')

Одредба развитка душевног. У разним периодима живота душевни се процеси мењају, не остају исти, а то услед т. зв. раста, развитка или напредовања душевних способности. С тога треба да расмотримо поступни.и непрекидни процес развијања душе. Потрудићемо се да одредимо ступњеве, који у духовном животу долазе један после другог, и њихове међусобне односе. Надамо се да ћемо тако објаснити не само посебне духовне појаве, већ и душевне способности у потпуној зрелости, посматраној као резултат процеса развитка. Тај део нашег предмета чини теорију развитка душе.

Говорећи о Физичком организму, разликујемо раст од развитка. Први ништа друго није, до просто увели чавање размера тела; други се састоји у структурним изменама (увеличавање сложености у конструкцији тела).

5. Ово је глава пета из „Пеихологије за васпитаче и учитеље“, коју је на: ! 5 те 5 . писао чувени инглески научар. Глава прва истог списа (психологија и васпитање) штампана је у овом листу за 1890, г, · -

УЧИТЕЉ ; те ; 97