Учитељ

982 УЧИТЕЉ КАО ВОЈНИК

нат писмених брзо и знатно повећао. То би за нас било од неоцењене користи.

Овим оваким радом за време веџбања, учитељи би заиста и за то кратко време били од велике непосредне користи отапбини својој. Поред тога — што је споредно, али и пак важно овим би учит љи подигли свој углед код војника, те их за време веџбања, видећи их по канцеларијама и др. местима без оружја, не би гледали и сматрали као „ћифте“, који само гледају да се на веџбању провуку, а да не раде.

Напослетку ово би била једна племенита дужност више учитељима, као најслабије плаћеним радницима државним,. али сам уверен да би је учитељи радо прихватили и са љубављу вршили, знајући, да тиме користе само својој отаџбини, којој као верни и одани синови и у грађанству служе.

Главна ми је намера овим, да изнесем и сумирам све добре

и рђаве стране данашњега начина служења учитеља у војсци, и

према томе, да изнесем своје мишљење о томе: кад и како би

требали учитељи да ослужују своју војену обавезу, па да њи:ова

служба буде од веће користи, а ни најмање штете по отаџбину.

"Колико сам у томе успео, на читаоцима је да оцене, а мени

је доста, ако овим подстакнем и друге, да о овоме промисле и своје мишљење искажу.

Дим Ј. Стојановић

а они а а