Учитељ

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО - КЊИЖЕВНИ ЛИСТА

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

година ХУГ (свеска 1—10).

пон

___ ВЛАСНИНИ ИЗДАВАЧ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР ЂОКА ИВКОВИЋ и Н. Ј. СОКОЛОВИЋ УЧИТЕЉИ У БЕОГРАДУ

УРЕДНИК Н. М. ЧОЛАКОВИЋ,

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉ. СРБИЈЕ

18971.