Учитељ

СВЕСНА 3. БЕОГРАД НОВЕМБАР, 1896. ГОДИНА ХМ

УЧИ

ПЕДАГОШКО- КЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

ВЛАСНИВ И ИЗДАВАЧ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: ЂОКА ИВКОВИЋ и СВЕТОЗАР ВУЧОВИЋ УЧИТЕЉИ У БЕОГРАДУ

УРЕДНИК Н. М. ЧОЛАКОВИЋ,

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

ин 4 ан 1 Фе

БЕОГРАД

ИТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉ. СРБИЈЕ

1896.