Учитељ

'

СВЕСКА 8. ; БЕОГРАД АПРИЛ, 1897. ГОДИНА ХИМ!

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШЕКО- ЕЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ВЛАСНИВ И ИЗДАВАЧ УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: • ЂОКА ИВКОВИЋ и Н. ). СОКОЛОВИЋ УЧИТЕЉИ У БЕОГРАДУ

УРЕДНИК Н. М. ЧОЛАКОВИЋ,

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

о

_БЕОГРАД ШТАМЦАНО У АРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉ. СРБИЈЕ

1897.