Учитељ

4 <>

|

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

; /

илр

ПЕДАГОШКО - ЕЊИЖЕВНИ ЛИСТ

година ХМН

СВЕСКА ЗА АПРИЛ

ВЛАСНИ И ИЗДАВАЧ УЧИТЕЉСОКО УДРУЖЕЊЕ

КЊИЖЕВНИ ОДЕЉАК ГЛАВНОГ ОДБОРА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ПРЕДСЕДНИК: Илија Миљковић | _ подпредседник: Станоје Николић аланови: Коста Крстић и Светозар Вучовић учит. у БЕОГРАДУ и УРЕДНИК мих. М. СТАНОЈЕВИЋ

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД ПОТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1898. ·