Учитељ

УЧИТЕ

ПЕДАТОШКО - КЊИЖЕВНИ ЛИСТ ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

година ХМН

СВЕСКА ЗА МАЈ

о еење-——

__ВЛАСНИ: И ИЗДАВАЧ УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

КЊИЖЕВНИ ОДЕЉАК ГЛАВНОГ ОДБОРА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ПРЕДСЕДНИК : Илија Миљковић ПОДПРЕДСЕДНИК: Станоје Николић чланови: Коста Крстић и Светозар Вучовић учит. У БЕОГРАДУ И

УРЕДНИК

МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

х БЕОГРАД ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1898. !'