Учитељ

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО - КЊИЖЕВНИ ЛИСТ ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

година ХУП

СВЕСКА ЗА ЈУНИ

ДЕ ан с

_ ВЛАСНИН И ИЗДАВАЧ УЧИТЕЉОКОУДРУЖЕЊЕ

КЊИЖЕВНИ ОДЕЉАК ГЛАВНОГ ОДБОРА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ПРЕДСЕДНИК : Илија Миљковић ПОДПРЕДСЕДНИК: Станоје Николић чланови: Коста Крстић и Светозар Вучовић учит. у БЕОГРАДУ И УРЕДНИК

МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

1 5 у "БЕОГРАД ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1898.