Учитељ

УЧИТЕЉ

ПЕДА ТОЛИКУ АКЊИАКЕВАТ | ШЦ) ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

= ГОДИНА ХУМ СВЕСКА ЗА МАЈ

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЧ

УЧИТЕЉСКО УДРУХ

+

ЕЊИЖЕВНИ ОДЕЉАК ГЛАВНОГ ОДБОРА. учит. УДРУЖЕЊА | иРЕДСЕДНИК: Станоје Николић ПОДПРЕДСЕДНИК : Раша Митровић 5

чланови: Коста Нрстић и Мих. оПетеноВић УЧИТ. У БЕОГРАДУ ·

- и УРЕДНИК _ Дим. | [околовић .

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

е. + Ра о Неа ке Ф < Бан алоу

3 “ пење = БЕОГРАД ПН | ПАРНА РАДИКАЛНА ШТАМПАРИЈА (КНЕЖЕВ ОПОМЕНИК БР. 35) 1899.