Учитељ

, и. ШШ вина М 11 ОРГ Ан учитвљског УДРУЖЕЊА | ГОДИНА Х1Х и _СВЕСКА ВА ОБПТЕМБАР “0 пе о ВЛАСИ тв и ИЗДАВАЧ - 1 И учитЕљоко РАРТНЕЊЕ Метела , | чланови књижевног ОДЕ љка главног ОДБОРА. УЧИт, УДРУЖЕЊА прави л. Стевановић, у Драгољуб 6. Ђурђевић и и - С. Станишић | “ ђ _УРЕДНИМ ~ «0 Дим, ј. Соколовић. | ~ „ “ о _ УЧИТЕЉ у БЕОГРАДУ | - _ БЕОГРАД - | | о: ШТАМПАРИЈА ОРЕТОЗАРА НИКОЛИЋА = оБилићвв. ВЕНАЦ БРОЈ 2. 4 а - - – 1899 - КЕ