Учитељ

232

4

у де 4

Пенг ИНеВНН МЕ ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

ГОДИНА ХЛХ

СВЕСКА ЗА НОВЕМБАР

———-=-———

ВЛАСНИН И ИЗДАВАЧ

ПИ О А ИНА

ЧЛАНОВИ КЊИЖЕВНОГ "ОДЕЉКА ГЛАВНОГ ОДБОРА учитељског УДРУЖЕЊА Срећко П. Стевановић, Драгољуб 6. Ђурђевић и 6. 6. Станишић |

и

УРЕДНИК Дим. |. |околовић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

нон у нек —

"БЕОГРАД ШТАМПАРИЈА СВЕТОЗАРА НИКОЛИЋА _— ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ БРОЈ 2. 1899 |

с “44