Учитељ

<>

+

об...

...

даља аи ње а ићаа,

за

хња

восвовововововееотвоввово ове а вере тннња

У ИТЕЉ |

фрссвана ко шванир

ПЕДАГОШНО МАиНевНи МКС ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

ГОДИНА ХЕХ СВЕСКА ВА АПРИЛ 'ВЛАСНИВ и ИЗДАВАЧ

УчЧИтЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

ЧЛАНОВИ КЊИЖЕВНОГ ОДЕЉКА ГЛАВНОГ ОДБОРА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА Срећко П. Стевановић, Драгољуб С. Ђурђевић (0. 6. Станишић И УРЕДНИК Дим. ј. Соколовић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

п «Ета

БЕОГРАД

ШРТАМПАРИЈА СВЕТОЗАРА НИКОЛИЋА — ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ БРОЈ 2 1900

5: поени

оововооаеовеао.

пара а а о о оно Ооо па

СВИ

+

...

завео.

% 2