Учитељ

|

!

примити

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО-КЊИЖЕВНИ ЛИСТ ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

ВЛАСНИК о ЗА УТЉИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА

Урош Благојевић.

УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: Ђорђе Којић, Ник. Ј. Соколовић и Савка Радичевићева

1. СЕПТЕМБРА 1905.

БЕОГРАД Новх ШТАМПАРИЈА — Давидовић, ДЕЧАНСКА УЛИЦА БРОЈ ЈЕ. 1905. е Година ХХУ. _

Свесна |. |