Учитељ

.4.

=.

ПЕДАГОШНКО-КЊИЖЕВНИ лист. | ОРГАН УМИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА .

ВЛАСНИК. ЗА УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ ПРЕДСЕДНИК ТРАВНОГ ОДБОРА

Урош Благојевић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: · Ђорђе Којић, Ник. Ј. Соколовић и Савка Радичевићева

УЧИТЕЉИ У БЕОГРАДУ

| ЈУНА 1906. 5

БЕОГРАД,

НОВА ШТАМПАРИЈА — ДАВИДОВИЋ, ДЕЧАНСКА УЛИЦА БРОЈ 14. 1906. „ Свесна!0. - -:

Година ХХУ.