Учитељ

СПОМЕНИЦА СА ПРОСЛАВЕ ДВАДЕСЕТ-ПЕТОГОДИШЊИЦЕ УЧИТЕЉ, УДРУМЕЊА

И.! СВЕСРПСКОГ УЧИТЕЉСКОГ КОНГРЕСА

| УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО-КЊИЖЕВНИ ПИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА —

ВЛАСНИК ЗА УЧИТЕЉСКО УДРУНЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК Урош Благојевић

УЧИТЕЈБ.

УРЕДНИК

– Мих. М. Станојевић

УЧИТЕЉ.

Септембар 1906. Год. ХХМЛ.

! __БЕОГРАД__ ШТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ —- „ДАВИДОВИЋ“ ; 1906.

ј“ =

ње