Учитељ

„78

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШНО- НЊИЖЕВНИ лист

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ. "И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

_ ВЛАСНИК ЗА УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

НРЕДСЕДНИК А Урош Благојевић

УЧИТЕЉ.

УРЕДНИК

Мих. М. Станојевић

УЧИТЕЉ.

Свеска ШИ. 7. Новембар 1906. 5 Година ХХМ

БЕОГРАД “ ШТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ — ДАВИДОВИЋ“ 1906.