Учитељ

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШНО-НЊИЖЕВНИ лист

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ _МСсвВиИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

у ВЛАСНИК

| ЗА УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

| ПРЕДСЕДНИК

Урош Благојевић

сан | УЧИТЕЉ.

|.

| о УРЕДНИК

х Мих. М. Станојевић

; УЧИТЕЉ.

|

| | | | __ Свеска у. Децембар 1906. ·" Година ХХМ!.

БЕОГРАД

ШТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ — „ДАВИДОВИЋ“ 1906, ~ с

и У Ре Ин С А 5 5 К | ј 5 3. У