Учитељ

·__ УЧИТЕЉ ПЕДАГОШНКО-НЊИЖЕВНИ ЛИСТ

„~

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ _ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

ВЛАСНИК ЗА УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК

Урош Благојевић

_ УЧИТЕЉ. УРЕДНИК

Мих. М. Станојевић

УЧИТЕЉ.

Свеска У. Јануар. 1907. · Година ХХУ!.

пет ме

БЕОГРАД ШТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ — „ДАВИДОВИЋ“ 1907.