Учитељ

С 4

УЧИТЕ.

ПЕДАГОШНО- НЊИЈНЕВНИ лист

бег мн УчиТЕЉСНОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ _ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Ра ; , |,

и АНА А А а вани

ЗА УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ _ ПРЕДСЕДНИК.

__ УЧИТЕЉ.

УРЕДНИК

Мих. М. Станојевић. ДЕ

УЧИТЕЉ. ЊЕ

Г а

а Па Јесте И

"ВБОГРАД , | 1 ШТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ — „ДАВИДОВИЋ“ "1900. ок

#

Урош Благојевић | А . А

| Свеска М]. "Фебруар 1907. Година ХХУТ | У

ле