Учитељ

УНИВ. БИБЛИОТЕКА

27, | и. 2.348

САДРЖАЈ

УЧИТЕЉА _

За 19089 школску годину Година ХХМ

СВ. 1—10

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР:

Светиспав Поповић, учит. у Београду. Живко Јовановић, учит. у Београду. Мипутин Станковић, учит. у Стублинама Жив, Радосављевић, учит. у Тршићу.

УРЕДНИК

Мих. М. Станојевић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

ЕРЕ ико

БЕОГРАД

ШТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ — „ДАВИДОВИЋ“ ЉУБ. М. ДАВИДОВИЋА.

1909.