Учитељ

СПОМЕНИЦА

ПОК. ДР. ЂОРЂА НАТОШЕВИЋА

| педагОШко. КЊИЖЕВНИ пИсТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГА УДРУЖЕЊА ооо У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИИ ооо ооо СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА ооо

| ГОДИНА 1908—9 _ и -

__| БОЖИЋНА СВЕСКА БРИ А О

___ уредник МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ уцит.

_ ИЗДАЊЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА

–. ј

БЕОГ РАД 1908.

" БОва. ШТАМПАРИЈА. „ДАВИДОВИЋ“, ЉУБ. М. ДАВИДОВИЋА

паран ЈУЛ. БР. 14.