Учитељ

У ПИ КРЂ ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ. СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ: Београд, | Јануар За чланове Учитељског Удружења 5 динара, а за

Излази месечно у све- | | | | | 1909, остале 10 динара годи| | | |

екама од 5—6 табака

Претплата се шаље благајнику Главнога Одбора а рукописи уреднику

шње. За српске школе и Свесна У, Год, ХХМИ | Краљ Србије 6. врба.

Власник, за УчитЕЉСкКо УДРУЖЕЊЕ. УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

МЕМОРАНДУМ

ГЛАВНОГ ОДБОРА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

Бол, који је осетио Народ Српски услед бесправног присаједињења Босне и Херцеговине Аустро-угарској монархији, прожмао је све слојеве нашег народа у Србији. И званични кругови и маса народа и сталежи и корпорације и појединци дали су свога израза осећању неправде, и бола који је снашао Народ Српски овим чином.

Потресени овим догађајем просвећени синови наше отаџбине, разна просветна и научна тела, установе и корпорације упућивали су обавештења европском јавном мњењу п разним културним народима о положају нашег народа и несрећи његовој која га је снашла апелујући преко њих на меродавне кругове и Европске Силе да не допусте ову насилну отмицу и не доведу народ слободне Краљевине Србије у пескушење да мачем и пушком потражи себи сатисфакције и нађе се у невољи браћи својој.

Па и Учитељеко Удружење сматрало је за своју дужност да о овом догађају обавести учитеље разних културних држава као прву и непосредну интелигенцију сваке масе

УЧИТЕЉ 94