Учитељ

4

8 дана | бих Септембар 1909. _ Свеска |

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШНО-НЊИМНЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Година 1909—10

УРЕДНИК

Мих. М. Станојевић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

БВОГРАД

ШТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ — „ДАВИДОВИЋ“ ЉУБ. М. ДАВИДОВИЋА.

1909.