Учитељ

У ИРЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСНОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА | сене не |

Излази месечно у свескама од 5—6 табака

| ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ:

| да чланове Учитељског

| Удружења 5 динара, а за Претплата се шаље бла- | 1909, остале 10 динара годи-

|

ајнику Главнога Одбора, шње. да српске школе и га, 5 | А ране уреднику | ОВЕНА МИ, Год, ХАМИЕ | уратено ван праница

Београд, | Март

Краљ. Србије 6. кр. год.

Власник, за УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ. ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА

УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ

УРЕДНИК

|

|

| МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

Проф. д-р Стев, М. Окановић, МОРАЛНА АУТОНОМИЈА И ВАСПИТАЊЕ

1. Под именом моралне аутономије разуме се у модерној етици управљање по моралним појмовима. као унутрашњим императивима налце воље без икаква спољашње принуде, као што су: ауторитет, физичка сила, подражавање, наредба, страх од казне, тежња за угледом, користи ит. д. То је, у исто време, и највиши облик моралности, који се никако не јавља самоникао, већ се задобија искључиво етичком културом, од које је васпитање само један део. Па и та етичка култура средствима својим не маша се непосредно образовања онога психичког стања, које се, термином етике, назива моралном аутономијом, већ иде и у образовању индивидуа степеницама историјске моралне генезе човечанства, те је с тога потребно да се позабавимо том генезом.

2. На најнижем етупњу човек се покорава само сили. Он је то научио у борби с природним стихијама на најпримитивнијем ступњу живота. Потчињавање сили у дру-

УЧИТЕЉ 84