Учитељ

|| | | „=> И ђ М Пи. “У“ ~

| 7 | А |

Година ХХИХ Октобар 1909. свеска 2.

УЧИТЕ

ПЕДАГОШНО-НЊИНЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Година 1909—10

УРЕДНИК

Мих. М. Станојевић.

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

БЕОГРАД

ЈНТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ — „ДАВИДОВИЋ“ ЉУБ. М. ДАВИДОВИЋА.

1909.