Учитељ

Година ХХХ Новембар 1909. Свеска 3.

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШНО-НЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉЕКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Година 1909—10

УРЕДНИК

Мих. М. Станојевић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ,

а ава вв

БЕОГРАД

ШТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ — „ДАВИДОВИЋ“ ЉУБ: М. ДАВИДОВИЋА.

1909.