Учитељ

Година ХХИХ Мај 1910. Свеска 9.

ПЕДАГОШНО-НЊИЖНЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСНОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ | И. СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Година 19090

УРЕДНИК

"Мих. М. Станојевић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

бај

БЕОГРАД

а ШТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ — „ДАВИДОВИЋ“ _. а "ЉУБ. М. ДАВИДОВИЋА.

1910.