Учитељ

ИН

УЧИТЕЉ

__ОРГАН_УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у све- : ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ: скама од 5—6 табака Београд, фебруар-март да чланове Учитељског

Удружења 5 динара, а за

Ј9|], остале 10 дин. годишње.

~ | 6 За срп. школе ван гра-

гајнику !лавнога одоора Ф М МИ Г ХИ ница Србије 10 круна аза а рукописи уреднику 8, ТТИ од. , | учитеље 6. круна год.

Претплата се шаље бла-

Власник, за УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ. | УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА | мих. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

РЕЗОЛУЦИЈА

о преуређењу народних школа, донета на У састанку Управе Учитељског Удружења 22. јануара 191. године.

Учитељско Удружење у Краљевини Србији, по гласу тачке 1. 2. и 3. члана трећег својих правила, позвано да ради на побољшању просветних прилика, на штићењу интереса народних школа и интереса учитељског реда, налази за неопходно потребно: да се изјасни јавно м отворено за Треуређење пародниг школа и за поправку машеријалног стања њених радника — учитеља.

Управа Учитељског Удружења сматра, да је крајње време за темељну школску реформу из ових разлога:

1. Само просвећен народ може бити најбољи чувар слободоумног Устава и демократских установа, које из тога Устава потичу. У Србији, где је око 250 писмених, слободоумне установе и демократизам су у сталној опасности. Што више школа, што шира просвећеност, и што већи број и:тински писмених грађана, тим је ова опасност мања.

9. Народна просвета је темељ народном благостању. Што више добрих школа, то је више просвећених људи, а просвећена маса боље живи и економско стање у земљи боље стоји.

3. На догледу културне борбе са туђинштином, ваља школом и просветом спремити нове нараштаје, који ће одолевати овој навали, јер је она неминовна, она је већ ту, и немилосрдно руши и обара све што је непросвећено и заостало. ·

Учитељ 21