Учитељ

И

У ФЕГРЕЈВ

ОРГАН УЧИТЕЉ. УДРУЖЕЊА У КРАЉ. СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у све-

| |

скама од 5—6 табака | Београд, мај |

1914. Св. 1Х, Год. ХХХШ.

А,

За чланове Учитељског Удружења 5 динара, а за остале 10 дин. годишње. За српске школе ван граница Србије 10 круна, а за учитеље 6 круна год.

Претплата се шаље благајнику Главнога Одбора, а рукописи уреднику |

|

ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ: | | | | ај

Н

Власник за Учитељско УДРУЖЕЊЕ, УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УЈР О Ш БУЛА БРОГЈЈЕВ ИЋе УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

ШТА ЈЕ СА школеким ЗАКОНОМ

Ово питање непрестано кружи по учитељским круговима. У приватном разговору, на збору, у школи, на улици, кад се састану два или више учитеља прва реч. им је: шта је с нашим законом > То се питање третира непрестано и у штампи, а Учитељско Удружење непрекидно настојава да се не скине с дневног реда. Заинтересовани су сви

меродавни фактори за њ: и Влада и Народна Скупштина

па можда и Њ. В. Краљ. О њему су дали своју реч и воде рачуна о решењу његовом и клубови политичких странака и шефови њихови. Јавно мњење је такође заинтересовано за судбину основне просвете и народне школе. _

Па ипак решење закона о народним школама стоји под питањем !..

Или бар, у овоме тренутку кад ово пишемо, нисмо у стању да читаоце и чланове нашега Удружења известимо да ли ће школски закон бити сад решен.

Кад је Управа Учитељског Удружења успела да заинтересује све меродавне факторе за што скорије решење закона о народним школама, кад је добила повољно обећање с најмеродавнијих места — оно је обрадовало учитељство вешћу да су добри знаци за будућност школе и

·_учитељства.

УЧИТЕЉ | 58