Учитељ

ЈРеВи

аор. 1. ШЕТМК |. поуетбат-десетбаг ВЕ. 5—6. ЗтЕу 56

"УЧИТЕЉ

РЕРАСОЧК! САЗОРЕУ

ЗА 5ТЕОСМО ОЗАУБЗАМАМЈЕ ОСТТЕЈА_ 1 5КОГЗК УОЕ |

6 ЏСТЕЈ. _ РЕРАВОЗК! ТК 2МАМЗТУЕМ Ш5Т

у #А

Орган Удружења Југословенских Учитеља | а |

| УРЕДНИК | МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ, учит. РЕФЕРЕНТ МИН. ПРОСВЕТЕ

5109 а

а БЕОГРАД “и шамара. а САВА“ Бранкова бр. 16. — Телеђоћ 249 1920. |

|