Учитељ

GOD. III. LETNIK III. (XXXVII) Mart BR. 7. STEV. 7.

y TVMUIEJMEM

PEDAGOŠKI ČASOPIS

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE OF I ŠKOLSKI ŽIVOT

(ОСНОВАН 1881. ГОДИНЕ)

ОСТЕГ ·

PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST

_ Оргав Удружења Југословенских Учитеља

УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ (Смиљанићева 35. — Телефон 11-99).

| БЕОГРАД Штампарија „СВ. САВА“ Бранкова бр. 16. — Телефон 249 1923. .