Учитељ

GOD. зет IV.(XXXVIID_ Mat ____ВЕ.7. 5ТЕУ. 7.

_ УЧИТЕЉ

PEDAGOŠKI ČASOPIS

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA | ŠKOLSKI ŽIVOT

(основан 1882. ГОДИНЕ) Те 7.

ОСЕТЕ

| PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST ОРГАН УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА |

УРЕДНИК

МИХ. Ме СТАНОЈЕВИЋ (СМИЉАНИЋЕВА 35. — ТЕЛЕФОН i

—=EO(S) GppBuBea ae

БЕОГРАД ПТАМПАРИЈА , „СВ. САВА“. — БРАНКОВА БР. 16. — ТЕЛЕФОН 249.

1924