Учитељ

ВЕ. 8 5ТЕМ. 8 _

PEDAGOŠKI ČASOPIS

STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA 1 ŠKOLSKI ŽIVOT

(ОСНОВАН 1882 ГОДИНЕ)

UCITEL

PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST

OP г, АН УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

_БУРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

(СМИЉАНИЋЕВА 35. — ТЕЛЕФОН 11-90).

—— o — O a —————— ои у

BEODOFPA ШТАМПАРИЈА „СВ, САВА“, — БРАНКОВА БР. 16. — ТЕЛЕФОН 249, 1924